O nama

Udruga je osnovana 29. 04. 1995. i registrirana pod nazivom Matica umirovljenika Republike Hrvatske – Općine Mali Lošinj. Pod tim imenom, udruga je djelovala do 13. 12. 1997. kad joj je promijenjen naziv i od tad djeluje kao Udruga umirovljenika Grada Mali Lošinj.

Udruga djeluje na području Grada Malog Lošinja i obuhvaća slijedeća mjesta i otoke:

 1. Mali Lošinj
 2. Veli Lošinj
 3. Ilovik
 4. Unije
 5. Ćunski
 6. Sv. Jakov
 7. Nerezine
 8. Osor
 9. Belej
 10. Ustrine
 11. Susak
 12. Vele i Male Srakane

Udruga ima svojstvo pravne osobe i upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske. Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik, dopredsjednik i tajnik. Tijela upravljanja udrugom su Izvršni odbor koji broji 17 članova, Nadzorni odbor koji broji 3 člana i Skupština.


Izvršni odbor:

 1. Marija Bebić – predsjednica (Mali Lošinj)

 2. Maruči Bižaca – dopredsjednica (Mali Lošinj)

 3. Milan Tomović – tajnik (Mali Lošinj)

 4. Nada Žuklić – blagajnik (Mali Lošinj)

 5. Rita Padovan – član (Mali Lošinj)

 6. Marija Šverko - član (Mali Lošinj)

 7. Mile Gajić - član (Mali Lošinj)

 8. Ana Ružić - član (Mali Lošinj)

 9. Živko Zuber - član (Mali Lošinj)

 10. Vlado Kaurin - član (Mali Lošinj)

 11. Livija Krstačić - član (Veli Lošinj)

 12. Marija Španjol - član (Veli Lošinj)

 13. Karmela Kavedoni - član (Nerezine)

 14. Janja cesarić - član (Nerezine)

 15. Marina Zorović - član (Nerezine)

 16. Margita Nikolić - član (Unije)

 17. Nataša Matešić - član (Susak)

Nadzorni odbor:

1. Sara Busanić
2. Alma Karlić
3. Franjo Malnar


Ciljevi i djelatnosti udruge:
 

 • prati i proučava pitanja iz mirovinskog, invalitskog i zdravstvenog osiguranja, te stambena i socijalna pitanja za potrebe umirovljenika
 • izrađuje svoje stavove i gledišta, te daje prijedloge nadležnim tijelima u cilju poboljšanja materijalnog i društvenog položaja svojih članova
 • rad na dobrovoljnom učlanjivanju u udrugu
 • djelovanje na razvijanju kulturno-zabavnih djelatnosti, organiziranjem odmora, oporavka i liječenja u toplicama, izleta, posjeta kazališnim i kulturnim programima
 • organizira susrete umirovljenika, sportska takmičenja, druženja i susrete, te surađuje i sa drugim udrugama u zemlji i inozemstvu
 • putem volontera objedinjava rad po mjestima te potiče solidarnost i uzajamnost među članstvom
 • u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka putem svojih radnih tijela povezuje se i surađuje sa srodnim udrugama, tijelima vlasti, jedinicama lokalne samouprave
 • razvija prijateljstvo i solidarnost među umirovljenicima na razini Grada, Županije kojoj pripada te zajednice udruga Republike Hrvatske, inozemnim umirovljeničkim organizacijama prigodom posebno organiziranih susreta
 • zalaže se za namjensko korištenje domova umirovljenika
 • obavlja i druge aktivnosti koje nisu izrijekom navedene, a slažu se sa tijekom rada kao korisni i neophodno potrebni radi što uspješnijeg rada udruge

 

Udruga umirovljenika Grada Mali Lošinj je dragovoljna, samostalna nestranačka i neprofitna udruga koja se u okviru Ustava, Zakona i Statuta udruge zalaže za ostvarivanje boljeg društvenog i materijalnog položaja starosnih, invalidskih i obiteljskih umirovljenika, poboljšanje njihovog životnog standarda, međusobne solidarnosti i uzajamnog ispomaganja.